Кыргызстан Right to Information (маалыматка жетүү),  глобалдык индексинде рейтингди 36-орунга чейин жакшыртты, мурда Кыргыз Республикасы 150 өлкөнүн ичинен 64-орунда болчу!

Бул КР Юстиция министрлиги тарабынан Жогорку Кеңешке сунушталган "Маалымат алуу укугу жөнүндө" Мыйзамынын күчүнө киришинин кесепети.

Бул индекс мамлекеттик органдарда сакталган маалыматка жетүүнү камсыз кылуу үчүн улуттук укуктук алкактардын күчүн баалоону жүзөгө ашырат.

RTI индекси эл аралык уюмдар, маалымат адвокаттары, реформаторлор жана мыйзам чыгаруучулар үчүн негизги курал болуп саналат, бул ар кайсы өлкөлөрдөгү ачык-айкындуулуктун жана маалымат эркиндигинин деңгээлин баалоого мүмкүндүк берет.

Бул индекстеги баалоо жети негизги категория боюнча укуктук базаны талдоого негизделген: жеткиликтүүлүк укугу, маалыматтын көлөмү, суроо-талап жол-жоболору, четтетүүлөр жана баш тартуулар, апелляциялар, санкциялар жана коргоо жана илгерилетүү чаралары.

Системада бардыгы болуп 61 индикатор колдонулат, максималдуу мүмкүн болгон балл 150.

36-орунду ээлеп, Кыргызстан маалыматка жетүү укугун камсыз кылуу үчүн салыштырмалуу күчтүү укуктук базаны көрсөтүүдө, бирок айрым категорияларда жакшыртууга орун бар.