«Саясат.kg» маалымат аналитикалык порталы көз карандысыз электрондук чыгарылыш эсептелип, эч кимдин саясий көз караштарын, ой-пикирлерин жана ар-кандай сөздөрүн бөлүшпөйт.

 

Портал өлкөнүн коомдук-саясий турмушундагы бардык окуяларды чагылдыруу менен өзүнүн электрондук беттеринде эксперттердин, талдоочулардын, саясатчылардын сөздөрүн, маектерин, талдоолорун, алдын ала серептөөлөрүн, ошондой эле башка маалымат каражаттарында жарык көргөн маалыматтарын расмий булактарга таянуу менен жайгаштырат.