2024-жылдын I кварталында өлкө аймагында эмгекке тартылган балдарды аныктоо боюнча 269 рейддик иш-чаралар жүргүзүлгөнүн Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирет.

Мындай үзгүлтүксүз текшерүү жана рейддер ишканаларда, айрыкча айыл чарба жана соода, тамак-аш тейлөө секторлорунда жүргүзүлүп, ал жакта балдар эмгегин пайдаланган учурлар көп кездешет.

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен урмуштук оор кырдаалга туш болгон ар бир бала үчүн балдарды коргоонун Жеке планы иштелип чыгып, анын негизинде турмуштук оор кырдаалдан чыгууга багытталган балалуу үй-бүлөлөрдү колдоо боюнча тийиштүү кызматтар көрсөтүлөт.

Ошентип, жылдын I кварталда ишке тартылган 37 бала жана балдар эмгегинин эң начар түрлөрүндө иштеген 2 бала аныкталган.