Бишкек, "Саясат.kg". Белгилүү блогердин кезектеги "Жөн эле ойлору"...

"Бир жакшы эркектин уругунан 30% эле балага өтүшү ыктымал. Кеп жатында, кеп энеде! Эненин 70% гени өтөт балага. Бир жакшы эркек 10 начар аял алса, ошондон он башка начар тукум чыгат. Бир жакшы аял онду төрөсө, мыкты тукум чыгат. Ошон үчүн өпкөңөрдү көптүрүп, өзүңөрдүн жана уругуңардын баасын көтөрбөй эле койгула! Тээ илгертен мыкты ургаачы бааланып келген! Аялдар, өзүңөрдү тарбиялагыла, өстүргүлө, мыкты болгула, дениңерди чыңдагыла! Бааңар укмуш жогоруласын!"- дейт Назира Айтбекова.