Бул маалыматты өлкөнүн ыкчам штабы таратты.

Жаңы катталгандар:

- Алматы шаарында 307 адам;

- Нур-Султан шаарында — 203 адам;

- Караганда облусунда — 101 адам;

- Алматы облусунда — 91 адам;

- Акмола облусунда — 60 адам;

- Батыш-Казакстан облусунда — 55 адам;

- Атырау облусунда — 49 адам;

- Костанай облусунда — 46 адам;

- Павлодар облусунда — 45 адам;

- Чыгыш-Казакстан облусунда — 20 адам;

- Чымкент шаарында — 28 адам;

- Түндүк-Казакстан облусунда — 27 адам;

- Актөбө облусунда — 25 адам;

- Түштүк-Казакстан — 14 адам;

- Жамбыл облусунда — 14 адам;

- Түркстан облусунда — 3 адам;

- Кызылордо облусунда — 3 адам;

Пандемия башталгандан бери Казакстанда жалпы 226 767 адамдан коронавирус аныкталган.