Түндүк-Түштүк жолу

  • Кыргызстанда Кытай насыясынын эсебинен жүрүп жаткан Түндүк-Түштүк альтернативдүү жол куруу долбоорундагы коррупциялык иштерге байланыштуу күмөндүү жагдайлар эл аралык opendemocracy.net сайтына жарыяланды.