экономика

  • Есть один парадокс в кыргызской экономике - мы почти не производим нефти, нет у нас ощутимого запаса газа. Наоборот...

  • Бишкек, “Саясат. kg”.Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар экологиялык жактан  тазалыгы өзгөчө бааланып келет.

  • Өзбекстандын Самарканд облусунун Ургут районунда, Бухара облусунун Гиждуван районунда, Фергана облусунун Кокон шаарында жана Хорезм облусунун Хазарасп районунда эркин экономикалык аймактарды түзүү пландалууда.

  • Истинное положение дел в экономике страны не спрятать ни за какими бодрыми цифрами. В этом убедился корреспондент “Вечернего Бишкека”, побывав на коллегии Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.