Кувейт

  • Кувейтке азгырган алдамчы фирма

    Кыргыз Республикасынын үч жараны аларды Кувейтке жөнөткөн компания убадасынан айнып, талаптарынын бирин дагы аткарбастан, түйшүккө кептешкендигин айтып КР Тышкы иштер министрлигине даттанышкан.